Hjem > Utstyr > Avhending.mkd

Rutiner for avhending av nettverksutstyr

UNINETT gjør først:

  1. Noterer serienr og rydder i interne register (KIND og DNS)

  2. Sletter konfig før boksen slåes fysisk av

  3. Vurderer om komponenter (av verdi) skal sendes Trondheim

Region gjør så:

  1. Fjern evt komponenter (jfr pkt 3) og minnekort og send til Trondheim

  2. Avhending av boks bestilles. Hvis eksternt firma benyttes – send regninga til UNINETT